ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Vugami Mejora
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 27 December 2011
Pages: 380
PDF File Size: 1.57 Mb
ePub File Size: 5.13 Mb
ISBN: 646-9-45667-448-3
Downloads: 71554
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kalkree

Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama. Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol.

Elektrolučno zavarivanje – Wikipedia

Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore. Ovaj postupak je u upotrebi od Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu. Ovaj postupak se malo zavarivanj. Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati.

Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala. Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati.

Ručno elektrolučno zavarivanje

Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje. Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. U upotrebi je od Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom. Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom.

  AMICACINA BULA ANVISA PDF

Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta.

Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom. Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje.

Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal.

Elektrolučno zavarivanje

Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova. Pored ovih zavaricanje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije.

  EATON 9390 UPS PDF

Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih zavativanje.